Népfőiskola

Népfőiskolai tevékenység

Az egész életen át tartó tanulás az elkövetkező időszak egyik kiemelt fontosságú és támogatott területe lesz, mivel a következő generációk életvezetési programjának szerves részét fogja képezni az alkalmazkodási készség és kompetenciáik folyamatos fejlesztése, így lehetőségük nyílik az állandó munkaerő-piaci jelenléthez, az akadálytalan pályamódosításokhoz. Nagyon fontos az intenzíven változó gazdasági-társadalmi környezetben a felnőtt lakosság számára a megfelelő lehetőségek biztosítása az át- és továbbképzésekre, a nyelvtanulásra, a képzési és pályázati tanácsadás, az információkhoz való hozzáférés. A népfőiskola szolgáltatási koncepciójának legfontosabb elemei: a helyi hagyományokat, helyi értékeket figyelembe vevő általános és kulturális alapú gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó képzések szervezése, a nyelvi és informatikai alapkompetenciák fejlesztése, az életminőség javítása, az öngondoskodást célzó programok megvalósítása különös tekintettel a hátrányos szociális helyzetű társadalmi rétegekre, közösségépítés és közösségfejlesztés hagyományőrző csoportok bevonásával, az általános tudástartalmak megszerzését segítő, az állampolgári és a magyarságtudatot erősítő ismeretterjesztés.

 

Megszakítás