Pillanatképek Vésztő kulturális életéből

P2021. január 22-én nincs lehetőség előadással, koncerttel, kiállítással ünnepelni a magyar kultúrát, ahogy tettük ezt a korábbi években, mert a közel egy éve tartó rendkívüli helyzet mindent tervet, szándékot felülírt, de el kell fogadnunk, hogy az egészségünk, életünk biztonsága mindennél fontosabb.

Az elmúlt időszakban megállt, vagy legalábbis alig működött a kulturális élet, elmaradtak a közösségi események, és csak bízni lehet abban, hogy belátható időn belül – talán az év második felében – visszatér minden a régi kerékvágásba, és mindaz, amit átéltünk csak egy kivételesen rossz, feledésre váró emlékképpé válik. Hankiss Elemér 2011-es Életstratégiák a bizonytalanság korában című előadásában Hamvas Bélát idézi, aki szerint „mindig válság volt, csak az emberiség elrejtőzött előle, és nem vett róla tudomást”. Hankiss azt mondja, hogy csak akkor tudunk szabadon, méltóságteljesen és emberi módon élni, ha bátran szembe merünk nézni minden válságos helyzettel, bizonytalansággal, és tulajdonképpen életünk legnagyobb vállalása ennek a bátor magatartásnak felépítése önmagunkban. Mindig csodálkozom azon, amikor régi képeket látok a második világháború utáni agyonbombázott Drezdáról, Berlinről, Varsóról, Budapestről, hogy rendkívüli erőfeszítések árán, de viszonylag gyorsan újjáépültek. A hatvanas évek generációja már egy rendezett világban élhette mindennapjait. Az ember akaratereje, szívóssága, problémamegoldó képessége határtalan. A nagy társadalmi kataklizmák, válságok után természetesen nehéz az újrakezdés. Csak a jövőbe vetett hit, az általános bizalom kollektív újraépítése, a megújult társadalmi együttműködés segíthet valamelyest ebben. Új célok, új tervek kellenek, vagy legalábbis a régiek újragondolása.

Az év utolsó és első napjai mindig a számvetésről, összegzésről és a tervezésről szólnak. Készülünk a nyitásra, leltárt készítünk eredményeinkről, hiányosságainkról, dolgozunk programötleteken, műszaki-technikai fejlesztések megvalósításán, új intézményi stratégián. A magyar kultúra napja alkalmából egy fotóarchívumunkból szerkesztett válogatással szeretnénk az elmúlt évek kulturális eseményeire visszatekinteni. Szeretettel ajánljuk barátainknak, támogatóinknak, látogatóinknak, érdeklődőknek, mindazoknak, akiknek fontosak a helyi értékek, akik figyelemmel kísérik a vésztői közművelődés történéseit. A kisfilmben elsősorban az intézményünkben megvalósult, illetve a Sinka István Művelődési Központ által szervezett külső programok szerepelnek. Tudatosan nem törekedtünk a teljességre, a kronologikus, illetve tematikus szerkesztésre, inkább pillanatokat, hangulatokat, történeteket elevenítünk fel, így szeretnénk azt a sokszínűséget bemutatni, ami az elmúlt, járvány előtti időszakot jellemezte Vésztő kultúrájában.

Csősz Ferenc igazgató

Megszakítás