Vári-Szalay István fafaragó munkássága

Vésztőn született kisiparos családban. Édesapja fodrászmesterként dolgozott, a fiát is csak fodrászként tudta elképzelni, ezért csak azt követően bocsátotta útjára, hogy 1951-ben sikeres szakmunkás vizsgát tett. Ezt követően, 17 évesen kezdte el a maga életét élni, majd érettségizett, letöltötte a katonaidejét, ezután pénzügyi szolgálatot teljesített. 10 év után újra Vésztőre jött, családot alapított, és visszatért a fodrász szakmához, majd újabb 10 év elteltével a Kisiparosok Járási Titkára lett 8 évig.

Az ezt követő két évben a Kéményseprő és Tüzeléstechnika Vállalat művezetője volt, majd Vésztőre hívták kommunális szolgálatvezetői állás betöltésére, és ebből a munkakörből ment nyugdíjba. Gyermekkora óta mindig késztette valami arra, hogy formába faragja a falusi emberek szorgos életének egy-egy mozzanatát. A fa szerelmese lett. Kialakította egyéni technikáját, maga készítette a szerszámait; gyűjtögette a régi faragó emberek megmaradt mintáit és alkalmazta azokat.

Tanító és néptáncoktató felesége biztatására elvégezte a Díszítőművészeti Oktatói „C” kategóriájú tanfolyamot. Oktatóként a hosszú évek alatt kialakult fogásokat át tudta adni az érdeklődő gyermekeknek.

Faragó szakkört szervezett 1980-85 között Vésztőn, Szeghalmon és Bélmegyeren. Járási faragótábort három, országos, nemzetközi, megyei rendezésben Szanazugban két alkalommal vezetett. A szabadságát évtizedeken át alkotó-, faragótáborokban töltötte, megfordult Sárospatakon, Kígyóson, Kecskeméten, Kunhegyesen, Mezőhegyesen, Békéscsabán, Szolnokon, ahol játszótéri elemeket, székely kapukat készített. Munkájáért számos elismerő oklevelet kapott, a Szolnok Városi Tanács annak idején „Társadalmi Munkáért” arany fokozatával ismerte el teljesítményét.

A vésztői óvoda részére is készített játszótéri elemeket, s az ő keze munkáját dicséri a Vésztő-Mágori Emlékfa is, amit Dr. Istvánfi Gyula tervei alapján készített. Az ő munkája a települést díszítő négy beköszöntő tábla is.

Kiállításokra, rendezvényekre mindig szívesen ad anyagot. Az Országos Népművészeti Zsűri négy figuráját fogadta el. Sík – és domború faragással készített figurák, faliképek, tükrösök (Békési motívumokkal) kerülnek ki keze alól. Kedvenc témája a paraszti élettel kapcsolatos munkaábrázolás.

Megszakítás