Jövőkép, Küldetésnyilatkozat 

Jövőkép

A Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár jövőjét hosszú távon, mint Vésztő város emblematikus intézménye, a helyi azonosságtudat meghatározó eleme és a közösségépítés bázisa, valamint a KisSárrét sajátos, egyedi arculattal rendelkező, közvetlen környezetét összefogni képes kulturális-információs tudásközpontjaként képzeli el. Ezt a pozícióját minőségi szakmai szolgáltatásával, közösségi összefogást ösztönző, kreatív szakmai csapatával, folyamatosan fejlesztett tárgyi-technikai eszközparkjával, hangulatos tereinek megőrzésével, megújításával, és stabil gazdálkodásával éri el, tartja fönn. A művelődési központ a város kulturális életének központjaként híd szerepet fölvállalva kapcsolja össze a település gazdag hagyománykincsét a jelenkor értékeivel, kikerülhetetlen közege kell, hogy legyen a helyi lakosság mindennapi kulturálódási, szabadidő-eltöltési tevékenységének, találkozási pont és kapcsolatteremtési színtér az egyének, illetve a helyi társadalom különböző szereplői számára. Kiemelt jövőbeni célja az ünnepek kultúrájának gondozása, a magas színvonalú információs és művelődési szolgáltatás biztosítása mellett a befogadó ház közösségépítő funkciójának erősítése. Az intézmény működésének alapja az értékőrzés, értékközvetítés és értékteremtés, amely által hozzájárul Vésztő város népességmegtartó képességének erősítéséhez, az itt lakók tartalmas művelődéséhez, a város és térsége turisztikai vonzerejének növeléséhez.

 

Küldetésnyilatkozat

Küldetésünk:
• Az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése.
• A közösségi művelődés támogatása, méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.
• A település természeti és kulturális és közösségi értékeinek, adottságainak közismertté tétele, a lokálpatriotizmus erősítése. A helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése.
• A munkanélküliség csökkentéséhez felnőttoktatási és az iskolai képzést kiegészítő képességfejlesztő lehetőségek biztosítása, a humánerőforrás fejlesztése.
• A település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése
• népművészeti, hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése.
• Az etnikai, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, a kisebbségek
• hagyományainak ápolása, megőrzése.
• Az ifjúság kulturális tevékenységeinek támogatása, érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítése.
• Az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása, kulturális
• kapcsolatainak gazdagítása.
• A speciális helyzetű népességcsoportok művelődési közösségeinek gondozása.
• A helyi civil közösségek együttműködésének ösztönzése, szolidáris akciók fogadása, mentorálása.
• A település, a régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, kapcsolat ápolása a testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel, a kulturális turizmus támogatása. Nemzetközi kulturális kapcsolatok kialakítása.

 

 

 

Megszakítás