Kezdőlap / Közösségek / Közösségeink bemutatkozása

Közösségeink bemutatkozása

Vésztői Őszidők Nyugdíjas Egyesület

Az egyesület 1978-ban alakult az akkori tésztaüzem dolgozóiból Forrás Jani bácsi buzdítására és Papp Sándorné, illetve Deák Sándorné vezetésével. Az alapító tagok közül a mai napig egyesületünk tagjai Nagy Sándorné, Csordás Lászlóné, Manci néni (aki 90 éves) és Kovács Lászlóné. Később az akkori vezető úgy gondolta, hogy átadja a vezetést lányának, Komáromi Gáborné, Manci …

Olvasson tovább »

Vésztői Digitális Fotó Egyesület

2010. január 28-án volt a Vésztői Digitális Fotó Egyesület alakuló közgyűlése 10 fő részvételével. A jelenlévők Szabó Viktort bízták meg az elnöki feladatok ellátásával, alelnöknek Deák Balázst, titkárnak pedig Juhász Istvánt szavazták meg. Az alapszabályban a következő célok kerültek megfogalmazásra: a minőségi fotókultúra népszerűsítése; az amatőr fotográfia közösségi elismertségének növelése; Vésztő és környéke kulturális …

Olvasson tovább »

Vésztői Szépkorúak Nyugdíjas Egyesület

Az egyesület – sokak bíztatására – klubként indult Bertalan Károlyné és Vári Szalay Istvánné ezdeményezésére, az alakuló ülés 2001. március 4-én volt 14 fővel. Év végére már közel negyven tagja volt. Céljuk elsősorban az idősebb korosztály életminőségének javítása; barátok, társaság, család nélkül maradt idős emberek összefogása. Klubon belül olyan közösség kialakítása, olyan programok szervezése, …

Olvasson tovább »

Mozgáskorlátozottak Dél-Alföldi Regionális Egyesületének Vésztői Csoportja

Az egyesület 1981-ben alakult, az akkori gyulai Béke sugárúti kis irodában. Az akkori alapító okiratban 76 fővel alakították meg az egyesületet Mekis Pál elnökletével. Az egyesület célként tűzte ki a mozgásban korlátozott és fogyatékkal élő emberek segítségnyújtását, érdekképviseletét, érdekvédelmét. Ilyen szervezettel nem rendelkezett még a térség, ennek köszönhetően a tagságuk egyre bővült. A megnövekedett …

Olvasson tovább »

Barátság Nyugdíjas Egyesület

Egyesületünk települési szinten részt vesz a hagyományőrzésben, városszépítésben, folytat sporttevékenységet, kapcsolatot ápol a helyi civilszervezetekkel, az önkormányzattal és annak intézményeivel, közreműködik a helyi Bartók hagyományok ápolásában. A civilszervezet alakulását, működését, eredményességét nagymértékben meghatározza, hogy legyen mindig egy olyan kiemelkedő személy, aki köré szerveződik a közösségi háttér, amíg mindezek rendelkezésre állnak, addig a fenntarthatóság biztosított. Klub formájában …

Olvasson tovább »

Bartók Béla Népdalkör Egyesület

1970-ben Vass Lajos, a Zeneművészeti Szakiskola igazgatója vitte TV elé a sorra alakuló “Röpülj Páva” köröket. Vésztőn 1971-ben Dr. Vargha Istvánné “Csöpike” kovácsolt egy kis közösséget. Kezdetben a “Menyecske” asszonykórusnak hívták őket, vezetőjük Fekete Erzsébet, majd Licsei Zsuzsa. Alapító tagok: Balogh Jánosné, Kis Kaszai Sára, Balogh Gézáné Irma néni, Pálfi Gergelyné. Dr. Vargha Istvánné vezetésével …

Olvasson tovább »

Kalendárium Baráti Kör

A vésztői Kalendárium Baráti Kör Egyesület 1991 tavaszán alakult olyan lelkes, tenni akaró emberek részvételével, akik szerettek volna a maguk módján hozzájárulni a település szellemi életének színesítéséhez. Az egyesület alapító tagja, első elnöke Kopasz Károlyné Turbucz Ágnes. Ági Vésztőről való elköltözése után Balogh Zsigmondnét kérte fel a közgyűlés az elnöki poszt betöltésére, majd ő …

Olvasson tovább »

Vésztői Településszépítők Egyesülete

A Vésztői Településszépítők Egyesülete Takács Józsefné kezdeményezésére alakult meg 1999. március 22-én, 39 taggal, melyet ugyanebben az évben a cégbíróságnál is bejegyeztek. – A megalakulás után 10 évig Takács Józsefné volt az egyesület elnöke, jelenleg pedig Arató Erzsébet tölti be ezt a szerepet. A korábbi vezetőség munkáját Molnár Sándor városmenedzser, mint alelnök segítette. Jelenleg …

Olvasson tovább »

Vejsze Kulturális Egyesület

Vésztő történelmének, hagyományainak, kulturális értékeinek mindig meghatározó szerepük volt a településről alkotott kép formálásában, ezáltal mindig is fontosak voltak az itt élőknek, a vésztői embereknek. 2008. október 27-én a Vejsze verséneklő együttes tagjainak kezdeményezésére létrejött a Vejsze Kulturális Egyesület, mely az alapszabályzatában a következő elérendő célokat jelölte meg: kulturális értékek feltárása, bemutatása, kulturálisszemlélet formálás, …

Olvasson tovább »
Skip to content