Digitális Jólét Program Hálózat Pontja a könyvtár

Csősz Ferenc

Hazánkban a 2003 óta működő eMagyarország Pontokat 2015-ben felváltották a Digitális Jólét Program Hálózat Pontjai. Hálózati pontok elsődleges feladata a polgárok ösztönzése az infokommunikációs eszközök használatára  korszerű digitális technológiai eszközökkel és felkészült szakemberek segítségével.

A társadalmi egyenlőtlenségek egyik jelenkori dimenziója az egyes társadalmi csoportok közti jelentős különbség a digitális eszközökhöz és tartalmakhoz való hozzáférés és hozzáértés tekintetében. A „digitális szakadék” jelensége napjaink információs társadalmának olyan össztársadalmi problémája, mely jelentős mértékben kihathat az ország gazdasági – munkanélküliség, gazdasági versenyképesség- és szociális –társadalmi egyenlőtlenségek fokozódása- folyamataira egyaránt.

Könyvtárunk eredményesen  szerepelt a GINOP 3.3.1. Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése  elnevezésű  pályázaton.

Jelen projekt a digitális szakadék csökkentését célozza meg a közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztésén keresztül. A közösségi internet hozzáférési pontok, és az ott tevékenykedő Digitális Jólét Program Mentorok (DJP Mentor)  eddiginél aktívabb és szélesebb körű szerepvállalásához szükséges erőforrások (infrastruktúra, IKT készségek fejlesztése, szolgáltatások bővítése) biztosításával lehetőség nyílik arra, hogy a digitális készségekkel még nem rendelkező magánszemélyek számára országos szinten a konvergencia régiókban, nagy földrajzi lefedettséggel biztosítsák az informatikai eszközökhöz való hozzáférést, és a DJP Mentorokon keresztül a megfelelő szakértelmet, hozzáértést.

Programjainkról itt, ezen az oldalon tájékozódhat a későbbiekben.

Next Post

A Kis Bálint Református Általános Iskola farsangja - 2018. február 10.

A vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola farsangi rendezvényén…
Skip to content