A vésztői református templom

Csősz Ferenc

   A XVIII. század végén II. József türelmi rendelete lehetővé tette a templomépítést a protestánsok számára is. A Vésztői Református Eklézsia élt ezzel a lehetőséggel, így került sor új templom építésére, mely 1782. augusztus 21-től 1783. november 9-ig épült, és november 12-én tartották benne az első istentiszteletet.  A templom építése a hívők példamutató áldozatvállalásával valósulhatott meg ilyen rövid idő alatt, úgy, hogy „egyetlen fillér adósság sem maradt”.  A késő barokk stílusú templom hossza 45 méter, szélessége 13,36 méter, belmagassága 9,5 méter, a kupolával együtt 10,5 méter egyhajós, homlokzat előtti toronnyal.  1797-ben készülődtek a toronyépítéshez, melynek fundamentumát ugyanazon év szeptember 14-én tették le. Linzbauer gyulai kőműves vezette a munkálatokat.1799-ben a toronyablakok zsalui és az óratábla lefestése készült el, és a kőgombok, majd 1801-ben a toronyórát vették meg. A torony magassága a gömbbel együtt 42,05 méter. Jellegzetessége, hogy a toronyszinten boltozott, tűzbiztos kamarákkal rendelkezik. Ez annak idején a gyülekezet magtárául szolgált. A templomot 1784-ben új bútorzattal rendezték be. Hatvani Sámuel hódmezővásárhelyi asztalos készítette a szekrény alakú úrasztalát, négy ületes papi széket, öt csapat templompadot, három szárnyas ajtót és egy közönségeset. Mindezt diófaszínűre festették. A padok copfstílusúak klasszicista díszítéssel. 1825-ben a templomhajót bővítették, ekkor készült az orgona, a karzat feletti boltozat és az oldalrészek. 1827-ben a templom külső és belső tatarozása történt, valamint a szélvész által megrongált toronysüveget javították meg.

A szószéket a Wenckheim család adományozta az egyháznak 1828-ban.  Felirata: „Császári-királyi Kamarás Gróf Wenckheim Ferentz és hitvese Csillag Keresztes Dáma Született: Gróf Pálffy Borbála készíttették.1828” A XX. században nagyobb arányú felújítási munka 1967-ben volt, amikor a gyülekezet fennállásának 400 éves évfordulóját ünnepelte. 1983 és 2000 között kilenc alkalommal történt felújítás, renoválás, módosítás a templom külső-belső felületén. A 90-es évek közepén alakították ki a toronygalériát, amely alkalmas – kis méretben – múzeumi tárgyak, műalkotások bemutatására.

Next Post

A vésztői református templom szószéke

A vésztői református templom szószéke 1828-ban készült, páratlan művészi mestermunka.
Skip to content