A vésztői református templom szószéke

Csősz Ferenc

A vésztői református templom szószéke 1828-ban készült, páratlan művészi mestermunka. Anyaga tölgyfa, a lépcsőfeljáró, a Mózes szék és a szószék alja fenyő, ornamentikája hársból készült. A gyülekezeti tér északi oldalán elhelyezkedő szószék három egységből áll: szószék az igehirdetés helye, fölötte a hangvetővel, a lépcsőfeljáró, a Mózes szék.

A szószék semmilyen szerkezeti egységet nem alkot a hangvetővel. A hangvető tölgyfából készült, párkányzata profilozott lécekből áll. A párkányzat alatt hársfából faragott ökörszemes díszítés fut körbe. Alsó peremén lelógó fríz-szerűen végigfutó faragás látható. Mennyezete keret-betétes szerkezetű, és belső élét vékony, faragott, aranyozott léc zárja le. A betét egyszerű, tömör deszkalapokból áll. A hangvető négy sarkát és az ívesen kiugró tetejét öt faragott váza díszíti. A mennyezet alatt a fal síkjában két aranyozott pilaszter közötti mezőben ez olvasható: Császári Királi Kamarás Gróf Wenkheim Ferentz s Hitvesse Csillag Keresztes Dáma Született Pálffy Borbála Készíttették. A szószék oldalai szintén keret-betétes szerkezetű elemekből állnak, melynek sarkai kissé csapottak. A csapott sarkokat egyszerű, aranyozott pilaszter díszíti. A betét elején a készítés évszáma -1828-, amit rátét díszítésként faragott, aranyozott koszorú vesz körül. A szószék alsó része ívesen kiképzett. A szószék profilozott párkánya alatt aranyozott faragás fut körbe, ez a díszítő elem fut tovább a lépcsőt borító oldalakon.

A szószék közel két évszázada jelentős szerepet tölt be a Vésztőn, hitüket gyakorló reformátusok életében. A Wenckheim család készítette a vésztői reformátusok számára, amelynek birtokai voltak a településen.

Next Post

A vésztői református templom orgonája

A vésztői református templomban  lévő orgona 1900-ban készült Angster Jakab és Fia pécsi orgonakészítők műhelyében.
Skip to content