Vejsze Kulturális Egyesület

Vésztő történelmének, hagyományainak, kulturális értékeinek mindig meghatározó szerepük volt a településről alkotott kép formálásában, ezáltal mindig is fontosak voltak az itt élőknek, a vésztői embereknek. 2008. október 27-én a Vejsze verséneklő együttes tagjainak kezdeményezésére létrejött a Vejsze Kulturális Egyesület, mely az alapszabályzatában a következő elérendő célokat jelölte meg: kulturális értékek feltárása, bemutatása, kulturálisszemlélet formálás, Vésztő kulturális és környezeti értékeinek megőrzése, ápolása, ez irányú közösségfejlesztés, és – szervezés a helyben és a régióban élők bevonásával, oktatási, felzárkóztató és tehetséggondozó tevékenységek támogatása. Az egyesület a kitűzött céljai elérésének érdekében előadásokat, rendezvényeket, ismeretterjesztő és hagyományőrző programokat szervezett, művészi eszközökkel próbálta népszerűsíteni a vésztői hagyományokat, az irodalmat és a zenét. A Vejsze Kulturális Egyesület fontos célként jelöli meg a gyermekek, fiatalok bevonását különböző hagyományőrző programokba, melyek segítik a helyi tudat erősítését, a sárréti kultúra, a sárréti népművészet értékeinek ápolását, megtartását. Kiemelt feladatként tartják számon, hogy segítsük Vésztőn az olyan hagyományokat tisztelő közösségeket, melyek a település jövőjét szem előtt tartva, éltetik tovább a múlt értékeit. A Vejsze verséneklő együttes, a Vejsze Kulturális Egyesület létrehozásának kezdeményezője 2006-ban alakult. Névválasztásuk a városhoz kötődik, hiszen Vésztő neve a vejsze ősi halfogó eszköz nevéből eredeztethető. A kezdetekkor elsősorban a Viharsarokhoz, a Sárréthez kötődő népi írók, költők Sinka és Erdélyi verseire írtak zenét, tudatosan vállalva föl az Alföld népi irodalmi hagyományait, de József Attila és Radnóti Miklós versekhez is társítottak dallamot, e mellett fellépéseiken játszottak Kaláka, Kormorán, Ghymes, Dinnyés József és Sebő Ferenc dalokat. Zenéjükben ötvöződik a klasszikus akusztikus hangzás, a balladás hangvétel és a magyar népzene dallam-, és ritmusvilága. A versszövegekre írt zenét szerzőként Molnár Sándor és Csősz Ferenc jegyzi. A helyi és a térségbeli kulturális rendezvényeken gyakori vendégek, de felléptek már Sinka-estjükkel Budapesten, a Magyarok Házában, valamint ők képviselték 2008-ban Békés megyét a Vajdahunyad várában megrendezett Régiók Fesztiválján. A Szülőföldünk, Békés Megye Amatőr Művészeti Fesztiválon az együttes 2009 januárjában arany minősítést szerzett. 2010. július 3-án a Vésztői Városnapokon, a Vejsze szökőkút avatásakor, a város új főterén koncerteztek. Jelen voltak több alkalommal a NetVers Fesztiválon, a József Attila versmondó verséneklő versenyen, illetve a helyi szervezésű Sinka István vers-, énekelt vers és prózamondó versenyen is. 2011 és 2014 között európai uniós projektek keretében a helyi és a környékbeli iskolákban és óvodákban léptek fel, népszerűsítették a verszenét. 2014 júniusában a Szarvasi Víziszínpadon koncerteztek. 2011. június 26-án a vésztői Vejsze Kulturális Egyesület hagyományőrző napot szervezett „Vésztői Lakodalmas” címmel, a Tiszta Formák Alapítvány támogatásával, melynek elsődleges célja a helyi hagyományok ápolása volt, különös tekintettel a régi párválasztási, ismerkedési szokásokra, és az ezt követő esküvőkre, lakodalmakra.

Megszakítás