Vésztői Településszépítők Egyesülete

A Vésztői Településszépítők Egyesülete Takács Józsefné kezdeményezésére alakult meg 1999. március 22-én, 39 taggal, melyet ugyanebben az évben a cégbíróságnál is bejegyeztek. – A megalakulás után 10 évig Takács Józsefné volt az egyesület elnöke, jelenleg pedig Arató Erzsébet tölti be ezt a szerepet. A korábbi vezetőség munkáját Molnár Sándor városmenedzser, mint alelnök segítette. Jelenleg ezt a feladatot Vári Szalay Istvánné látja el. A titkári teendőket több éven át Mogyorósné Csekő Irma, majd Bethle Istvánné látta el, jelenleg Csüllög Sándorné végzi. A pénztáros, a kezdettől Szántó Jenőné, aki aktív munkája mellett intézi most is a gazdasági teendőket. A megalakuláskor az ellenőrző bizottság tagjai voltak: Karakas Anikó, Rábai Bálintné, Ladányi Károlyné. Jelenleg Karakas Anikó, Kazai Attila, Bethle Istvánné. A tagság összetétele: aktív és nyugdíjas korú felnőttek. Az egyesület sokféle területen munkálkodik, természet- és környezetvédelem, hagyományőrzés, a fiatalok mozgósítása, pályázatok kiírása, lebonyolítása, parlagfű-gyűjtés, virágosítás, komposztáló edények kiosztása, virágos környezet elősegítése, beköszöntőtáblák, emléktáblák készítése, kopjafa-avatás, kiadvány ötlete és részvétel a megírásban, kegyeleti kert kialakítása, és ezzel még nem teljes a sor. Az egyesület célja: „az állampolgárok önkéntes részvételével, kezdeményezésével részt venni Vésztő természeti, települési, valamint mesterséges (épített) környezetének védelmében, környezeti állapotának javításában. Hozzájárulni a településkép előnyös alakításához, formálásához, az önkormányzat önálló települési környezetvédelmi programja végrehajtásához”, továbbá a kézműves hagyományok megőrzése. Folyamatos a pályázatok és akciók kiírása, lebonyolítása a városlakók számára. 2004 decemberében alakult hét fővel egy félig önálló ún. ifjúsági csoport Jámbor János vezetésével. Külön munkatervvel rendelkeztek, de részt vettek az anyaegyesület munkájában is. Más összetétellel, jelenleg is működik egy ifjúsági csoport, akik 2014-ben álltak össze egy új szellemben, de az anya egyesület védelme alatt, nagy lendülettel dolgoznak a városért. Egy sikeres közösségfejlesztő pályázat útján sikerült a fiatalokat aktivizálni. Szarvadi Antal közösségfejlesztő tréner segítette az újjászervezést. A találkozásuk rendszeresek lettek, ezáltal biztosítva van az egyesület fenntarthatósága. A sokrétű tagság által, egy-egy problémakör több oldalról megközelíthető, megvitatható. A VÉTE jövőképe: olyan településen szeretnénk élni, ahol mindenki felelősséget érez környezete és az embertársai iránt. A környezetkultúra, a természetes és épített környezetünk védelme, alakítása a több generációkon át biztosítja értékrendünk pozitív kisugárzását.

Next Post

Kalendárium Baráti Kör

A vésztői Kalendárium Baráti Kör Egyesület 1991 tavaszán alakult olyan lelkes, tenni akaró emberek részvételével, akik szerettek volna a maguk módján hozzájárulni a település szellemi életének színesítéséhez. Az egyesület alapító tagja, első elnöke Kopasz Károlyné Turbucz Ágnes. Ági Vésztőről való elköltözése után Balogh Zsigmondnét kérte fel a közgyűlés az elnöki poszt betöltésére, majd ő […]
Skip to content