Kalendárium Baráti Kör

A vésztői Kalendárium Baráti Kör Egyesület 1991 tavaszán alakult olyan lelkes, tenni akaró emberek részvételével, akik szerettek volna a maguk módján hozzájárulni a település szellemi életének színesítéséhez. Az egyesület alapító tagja, első elnöke Kopasz Károlyné Turbucz Ágnes. Ági Vésztőről való elköltözése után Balogh Zsigmondnét kérte fel a közgyűlés az elnöki poszt betöltésére, majd ő […]

Vésztői Településszépítők Egyesülete

A Vésztői Településszépítők Egyesülete Takács Józsefné kezdeményezésére alakult meg 1999. március 22-én, 39 taggal, melyet ugyanebben az évben a cégbíróságnál is bejegyeztek. – A megalakulás után 10 évig Takács Józsefné volt az egyesület elnöke, jelenleg pedig Arató Erzsébet tölti be ezt a szerepet. A korábbi vezetőség munkáját Molnár Sándor városmenedzser, mint alelnök segítette. Jelenleg […]

Vejsze Kulturális Egyesület

Vésztő történelmének, hagyományainak, kulturális értékeinek mindig meghatározó szerepük volt a településről alkotott kép formálásában, ezáltal mindig is fontosak voltak az itt élőknek, a vésztői embereknek. 2008. október 27-én a Vejsze verséneklő együttes tagjainak kezdeményezésére létrejött a Vejsze Kulturális Egyesület, mely az alapszabályzatában a következő elérendő célokat jelölte meg: kulturális értékek feltárása, bemutatása, kulturálisszemlélet formálás, […]

Skip to content